دسته بندی

مهارتی

اخبارمهارتی
۲۱ آبان ۱۳۹۷

مسابقه علمی نجات تخم مرغ برگزار شد

مسابقه علمی نجات تخم مرغ با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت،بسیج دانش آموزی شهرستان پاکدشت و همچنین انجمن اسلامی دانش آموزی شهرستان پاکدشت در مجتمع آموزشی فرهنگی حسان برگزار شد. (بیشتر…)
مطالعه بیشتر