متولد ۱۳۶۱

دانش آموخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی

بیش از ۱۲ سال تبلیغ در مدارس، مساجد، بقاع متبرک و کانون­های فرهنگی سطح کشور

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محمدی

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محمدی

مدیر مجتمع

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محمدی

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محمدی

مدیر مجتمع

متولد ۱۳۶۱

دانش آموخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی

بیش از ۱۲ سال تبلیغ در مدارس، مساجد، بقاع متبرک و کانون­های فرهنگی سطح کشور

متولد ۱۳۶۰

دانش آموخته رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی

مؤسس و مدیر آموزشی آموزشگاه فرهنگ (از سال ۹۳)

مسئول پیش دانشگاهی و مشاوره تحصیلی دبیرستان پیام رستگاران (۸۷ تا ۹۱)

مدیر آموزشی و مشاوره تحصیلی آموزشگاه علوم (۸۴ تا ۸۷)

مدیر آموزشی و مشاوره تحصیلی آموزشگاه آموزندگان دانش (۸۰ تا ۸۴)

تدریس فیزیک کنکور در مدارس: مفید،‌رستگاران، فرهیختگان، نگرش، امام باقر(ع)، بوعلی سینا، حضرت زهرا(س)،‌ صبا و …

تدریس فیزیک کنکور در شهرهای اصفهان، ساری، زاهدان، زابل و…

تألیف مجموعه کتاب جمع بندی کنکور (انتشارات تست قرمز)

تألیف کتاب مجموعه آزمونهای پنج (انتشارات فائق)

تألیف کتاب مجموعه تست فیزیک پیش دانشگاهی (انتشارات صفر کلوین)

تألیف کتاب کپی برابر اصل (انتشارات نیمکت سبز)

طراح آزمون های گاج و قلمچی

کارشناس صدا و سیما (برنامه روی خط قرمز کنکور)

جناب آقای حامد مولایی

جناب آقای حامد مولایی

معاون آموزش

جناب آقای حامد مولایی

جناب آقای حامد مولایی

معاون آموزش

متولد ۱۳۶۰

دانش آموخته رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی

مؤسس و مدیر آموزشی آموزشگاه فرهنگ (از سال ۹۳)

مسئول پیش دانشگاهی و مشاوره تحصیلی دبیرستان پیام رستگاران (۸۷ تا ۹۱)

مدیر آموزشی و مشاوره تحصیلی آموزشگاه علوم (۸۴ تا ۸۷)

مدیر آموزشی و مشاوره تحصیلی آموزشگاه آموزندگان دانش (۸۰ تا ۸۴)

تدریس فیزیک کنکور در مدارس: مفید،‌رستگاران، فرهیختگان، نگرش، امام باقر(ع)، بوعلی سینا، حضرت زهرا(س)،‌ صبا و …

تدریس فیزیک کنکور در شهرهای اصفهان، ساری، زاهدان، زابل و…

تألیف مجموعه کتاب جمع بندی کنکور (انتشارات تست قرمز)

تألیف کتاب مجموعه آزمونهای پنج (انتشارات فائق)

تألیف کتاب مجموعه تست فیزیک پیش دانشگاهی (انتشارات صفر کلوین)

تألیف کتاب کپی برابر اصل (انتشارات نیمکت سبز)

طراح آزمون های گاج و قلمچی

کارشناس صدا و سیما (برنامه روی خط قرمز کنکور)

متولد ۱۳۶۳

دانش آموخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

۱۲ سال تبلیغ دینی در مساجد، مدارس و بقاع متبرکه سطح کشور

سردبیری نشریه دانش ­پژوه در موسسه امام خمینی (ره) به مدت ۲ سال

مؤلف ۱۳ جلد کتاب کودک

طراح مجموعه کتاب­های “ستاره­ های دنباله ­دار”

طراح و تولید کننده عروسک­ های اربعینی “محسن و زینب”

حجت الاسلام و المسلمین معلّمی

حجت الاسلام و المسلمین معلّمی

معاون فرهنگی تربیتی

حجت الاسلام و المسلمین معلّمی

حجت الاسلام و المسلمین معلّمی

معاون فرهنگی تربیتی

متولد ۱۳۶۳

دانش آموخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته جامعه شناسی درمقطع کارشناسی ارشد

۱۲ سال تبلیغ دینی در مساجد، مدارس و بقاع متبرکه سطح کشور

سردبیری نشریه دانش­ پژوه در موسسه امام خمینی (ره) به مدت ۲ سال

مؤلف ۱۳ جلد کتاب کودک

طراح مجموعه کتاب­های “ستاره ­های دنباله­ دار”

طراح و تولید کننده عروسک­های اربعینی “محسن و زینب”

متولد ۱۳۶۴

دانش آموزخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی

۱۲ سال تبلیغ در مدارس، مساجد، بقاع متبرکه و کانون­های فرهنگی در سطح کشور

مسئول خیمه­ های معرفت سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور

جناب آقای مجتبی حقانی

جناب آقای مجتبی حقانی

معاون اداری مالی

جناب آقای مجتبی حقانی

جناب آقای مجتبی حقانی

معاون اداری مالی

متولد ۱۳۶۴

دانش آموزخته حوزه علمیه قم در مقطع سطح ۳

دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی

۱۲ سال تبلیغ در مدارس، مساجد، بقاع متبرکه و کانون­های فرهنگی در سطح کشور

مسئول خیمه­ های معرفت سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور