مدیر مقطع دبستان

متولد ۱۳۶۴
دانش آموخته حوزه علمیه در مقطع سطح ۴
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم: تدریس دروس منطق، فلسفه، اصول فقه، مکاسب و رسائل و دروس روش تحقیق و روش پایان نامه نویسی
مؤلف کتاب “معناشناسی استطاعت در حج”
نویسنده مقاله برگزیده جشنواره علامه حلی
نویسنده مقاله شیوه استنباطی صاحب جواهر
نویسنده مقاله دنیاشناسی در نهج البلاغه
مؤسس و مدیر گروه فرهنگی-تبلیغی رضوان با ۷ سال سابقه فعالیت در شهر فولادشهر
مسئول امور پژوهشی مدرسه علمیه شهیدین
۱۱ سال تبلیغ دینی در مدارس و مساجد سطح کشور

جناب آقای سلمان حسین زاده

جناب آقای سلمان حسین زاده

مدیر مقطع دبستان

مدیر مقطع دبستان

جناب آقای سلمان حسین زاده

جناب آقای سلمان حسین زاده

مدیر مقطع دبستان

متولد ۱۳۶۴
دانش آموخته حوزه علمیه در مقطع سطح ۴
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم: تدریس دروس منطق، فلسفه، اصول فقه، مکاسب و رسائل و دروس روش تحقیق و روش پایان نامه نویسی
مؤلف کتاب “معناشناسی استطاعت در حج”
نویسنده مقاله برگزیده جشنواره علامه حلی
نویسنده مقاله شیوه استنباطی صاحب جواهر
نویسنده مقاله دنیاشناسی در نهج البلاغه
مؤسس و مدیر گروه فرهنگی-تبلیغی رضوان با ۷ سال سابقه فعالیت در شهر فولادشهر
مسئول امور پژوهشی مدرسه علمیه شهیدین
۱۱ سال تبلیغ دینی در مدارس و مساجد سطح کشور

معاونین انضباطی دبستان

جناب آقای محمود ابراهیمی

جناب آقای محمود ابراهیمی

معاون انضباطی

جناب آقای ابراهیم شایقان

جناب آقای ابراهیم شایقان

معاون انضباطی

جناب آقای حسن فاطمی

جناب آقای حسن فاطمی

معاون انضباطی

معلمین دبستان

جناب آقای سینا سرایی

جناب آقای سینا سرایی

معلم کلاس پنجم

جناب آقای

جناب آقای

معلم پایه چهارم

جناب آقای حسین ناعمی

جناب آقای حسین ناعمی

معلم پایه سوم

جناب آقای موسی علی مرادی

جناب آقای موسی علی مرادی

معلم پایه دوم

جناب آقای داود منتظریان

جناب آقای داود منتظریان

معلم قرآن

جناب آقای سعید فاطمی

جناب آقای سعید فاطمی

معلم ورزش

جناب آقای رضا نجفی

جناب آقای رضا نجفی

معلم پایه ششم

جناب آقای جان محمد گلی

جناب آقای جان محمد گلی

معلم پایه ششم