در باران چتری برای نیازمندان باشیم

خیرین ایتام

مجتمع آموزشی فرهنگی حسان یک مجتمع خیریه با هدف ارائه خدمات به ایتام گرامی است و کلیه هزینه های این مجتمع از طریق خیرین محترم تأمین می شود.
عزیزانی که تمایل به مشارکت در این عمل خیر دارند می توانند کمک های نقدی خود را از طرق ذیل به این مجتمع برسانند.
شماره شبا
IR 050600302271004901652001
(حسان صالح فکور – بانک مهر اقتصاد ایران)

شماره حساب
۳۰۲۲۷۱۰۴۹۰۱۶۵۲۱
(حسان صالح فکور – بانک مهر اقتصاد ایران)

شماره کارت
۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۱۴۲۹۸
(حسان صالح فکور – بانک مهر اقتصاد ایران)

از طریق تلفن همراه با شماره گیری کد زیر
*۷۳۳*۴*۳۱۲۸۳۹۲#

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و مراجعه حضوری نیز می توانید با شماره تلفن های مجتمع حسان تماس حاصل فرمائید.