خادمین ایتام

دستگیری از ایتام در مرام دین مبین اسلام یک وظیفه و افتخار است. خداوند متعال بلطفش این باب رحمت را در برابر ما قرار داده است تا هرکس بقدر خود از آن بهر گیرد.
از همین رو مجتمع حسان فرصتی را برای شایستگان عرصه های مختلف علمی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم آورده است تا با کمک این عزیزان آینه بهتری را برای دانش آموزان عزیز فراهم آورد.
شما عزیزانی که تمایل به مشارکت در این مجمع نورانی را دارید می توانید از طریق فرم ذیل اطلاعات خود را برای مجتمع حسان ارسال نمائید.