جشنواره ورزشی حسان در بازه دوماهه بصورت سالانه برگزار می شود. در این جشنواره مسابقات سراسری دانش آموزان در انواع رشته های ورزشی مانند؛ والیبال، فوتبال، پینگ پنگ، بدمینتون، دو و میدانی و … برگزار می شود و از برگزیدگان تقدیر می شود. مسابقات رشته های والیبال و فوتبال بصورت لیگ و در یک دوره منظم برگزار می شود.