هرساله با هدف شناسایی و پرورش استعدادها و رشد خلاقیت دانش آموزان جشنواره “استعدادهای برتر” برگزار می شود. این جشنواره در حال حاضر مختص دانش آموزان حسان می باشد و کلیه دانش آموزان می توانند محصولات، توانایی ها، آثار هنری، علمی و هرنوع توانایی قابل ارائه و ارزشمند خود را در این جشنواره ارائه نمایند. در پایان این جشنواره به برگزیدگان و کلیه شرکت کنندگان جوایز نفیسی اهدا می شود و همچنین برای رشد استعدادهای برتر زمینه لازم فراهم و پیشرفت ایشان پیگیری می شود.