آدرس : پاکدشت – بلوار امام رضا علیه السلام – امام رضا علیه السلام ۸۸ – خیابان علامه – خیابان شهدای مرصاد – مجتمع آموزشی فرهنگی حسان

تلفن تماس : ۰۲۱۳۶۴۴۲۰۱۴ – ۰۲۱۳۶۴۴۲۰۲۵