گزارش عملکرد نیمسال اول دبستان حسان

توسط ۱۴ بهمن ۱۳۹۷آموزشی, اخبار

کلیپ گزارش فعالیت های دبستان حسان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷/۹۸

در این کلیپ گوشه ای  از عملکرد دبستان حسان از جمله اردو برای دوره اول و دوم دبستان،مسابقات علمی،مسابقات ورزشی که شامل فوتبال،پینگ پنگ و هندبال بوده است،جشن برای پایه های اول و دوم و سوم،وفعالیت هایی از این قبیل،به تصویر درآمده است.

 

 

ثبت یک نظر