نقاشی دیواری تصویر شهید ابراهیم هادی

توسط ۵ بهمن ۱۳۹۶فرهنگی

تصویر شهید ابراهیم هادی در بهمن ماه سال جاری توسط استاد احمد منصوب بر دیوار مدرسه نقش بست.

در ابتدای بهمن سال ۱۳۹۶ مدرسه حسان از جناب آقای احمد منصوب برای تصویرگری شهید ابراهیم هادی بر دیوار مدرسه دعوت بعمل آوردند. تصویر این شهید بزرگوار که از محبوبیت بالایی در بین دانش اموزان برخوردار می­باشد در طی دو روز و با مساحتی در حدود ۸۵ متر مربع بر دیوار مقابل مسجد مجتمع رسم گردید.

Join the discussion یک نظر

  • ابوالفضل گفت:

    آنقدر زیبا و طبیعی این نقاشی شهید را کشیدند که روز صبح که وارد مدرسه میشوم گویا فکر میکنم او دارد نگاهم می‌کند و همیشه حواسش به من هست کاش هرکس یک شهید را به عنوان دوست صمیمی اش برگزیند.

ثبت یک نظر