لیگ والیبال

توسط ۱ آذر ۱۳۹۶فرهنگی

در راستای افزایش سطح نشاط و همچنین آمادگی جسمانی دانش آموزان از ابتدای آذرماه سال جاری لیگ والیبال دانش آموزی حسان با ۱۱ تیم آغاز بکار کرد. در این لیگ ۱۱ تیمی در حدود ۹۰ نفر از دانش آموزان مدرسه مشارکت دارند و هر هفته در روزهای شنبه و چهارشنبه مسابقات برگزار می گردد.

ثبت یک نظر